Nere Semea oso mugitua da,

 TDAH dauka?

Honen inguruko artikulu interesgarri bat irakurri nahi badezu, klikatu irudian.