Gizaki oro pertsona da berez beti.
Eta inoiz ez dio izateari uzten, ezta zati batean ere, gaitasun gehiago edo gutxiago izateagatik. Ni Zu Bezala.